Fra kalenderen

Seminar

Åpne data i kultursektoren

Utsnitt fra The Milkmaid av Johannes Vermeer. Nærbilde fra Rijksmuseums digitale samling, hvorav store deler er tilgjengeliggjort via Wikipedia.

febr
6

Arrangør:
Kulturrådet

Utsnitt fra The Milkmaid av Johannes Vermeer. Nærbilde fra Rijksmuseums digitale samling, hvorav store deler er tilgjengeliggjort via Wikipedia.

Kulturrådet inviterer til seminar 6. februar om åpne data i kultursektoren.

Torsdag 6. februar inviterer Kulturrådet til seminar om åpne data i kultursektoren. Seminaret arrangeres i auditoriet i Nasjonalgalleriet i Universitetsgata 13.

Programmet starter kl 9.30, med registrering og kaffe fra kl 9. Seminaret er gratis.

Museer, arkiver og andre kulturinstitusjoner samler og forvalter et bredt spekter av data om gjenstander og kunstverk i samlingene sine. Denne informasjonen er en stor ressurs som kan utnyttes mer og bedre enn den gjør i dag.

Gjenbruk og deling av data kan bidra til mer effektive digitale tjenester hos institusjonene selv. I tillegg kan offentlige, åpne data skape et godt grunnlag for utvikling av apper og nettjenester i regi av private aktører.

På dette seminaret får du høre mer om hvilke erfaringer man har gjort seg med å åpne opp og dele datasett hos kulturinstitusjoner i Norge og internasjonalt. Du får også vite mer om den infrastrukturen du kan benytte deg av om du ønsker å dele dataene dine og sette dem i spill i sammenheng med andre kulturdata. Vi vil også komme inn på spørsmål omkring opphavsrett og lisensiering.

Seminaret er en oppfølging av fagdagen "Kulturarv og LOD" (Linked Open Data) som Riksantikvaren arrangerte sammen med Riksarkivet og Kultur- og naturreise i november 2013.

Flere av innleggene kan leses, se i programmet nedenfor.

Program

09.00 Kaffe

09.25 Velkommen

09.30 Status for åpne data i Norge

Heather Broomfield, Difi

09.45 Introduksjon til åpne data

Even Westvang, Bengler

10.15 Åpne data og opphavsrett

Olav Torvund, Universitetet i Oslo

10.45 Alt det du selv ikke har tid til, råd til eller fantasi til. Åpne data som ressurs

Lars Marius Garshol, Bouvet

11.15 Come and get us! 150 000 images of the Rijksmuseum for free                            

Lizzy Jongma, Rijksmuseum, Nederland

11.45 Lunsj

12.45 Open data from the Finnish National Gallery's collection

Riitta Ojanperä, Finlands Nationalgalleri

13.15 Europeana og åpne data

Joris Pekel, Europeana og OpenGLAM

13.45 Pause

14.05 Norvegiana - åpne data i praksis

Lars Rogstad, Kulturrådet

14.20 Kultur- og naturreise-prosjektet: Storforbrukere av åpne kultur- og naturdata       

Siri Slettvåg, prosjektleder Kultur- og naturreise

14.35 En samordnet strategi for åpne data i Sverige

Johanna Berg, Digisam

Ca. 15.00 Oppsummering og takk for nå

Kontaktperson

Tom Klev