Hopp til innhold

Nordic Dialogues

Velkommen til Oslo 2. og 3. desember 2019. Hvordan skaper vi et kulturliv som gjenspeiler Norden i dag?

Politikere, ledere, kunstnere og kulturarbeidere samles i Oslo for å utveksle erfaringer. Hvordan skal vi realisere potensialet i en mangfoldig Norden?

I dagens polariserte debattklima trenger vi kultur mer enn noensinne. Rasisme, nasjonalisme og utenforskap må bekjempes i fellesskap, og kulturopplevelser skaper dette fellesskapet. På Nordic Dialogues vil internasjonale foredragsholdere bidra med kunnskap og perspektiver utenfra, men mest av alt er dette en møteplass. Vi vil diskutere konkrete verktøy og strategier på veien mot et mer inkluderende kulturliv.

Konferansen markerer avslutningen av prosjektet Inkluderende Kulturliv i Norden (2017-2019). Prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd og Kulturdepartementet, og har vært ledet av Kulturrådet.

Go to English page