Hopp til innhold

Dialogmøte om gjenoppbygging av kultursektoren etter koronapandemien

Kulturrådet og NFI inviterer til andre dialogmøte i arbeidet med gjenoppbygging av kultursektoren etter koronapandemien 16. september kl 11-14.

16. september 2021 kl. 11:00 - 14:00

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt møte

Kulturrådet og Norsk filminstitutt

Strømmes

Kulturrådet og Norsk filminstitutt (NFI) har fått i oppdrag å kartlegge og analysere koronapandemiens langsiktige følger for kultursektoren og vurdere aktuelle tiltak. Nå inviterer vi aktører i sektoren til ny dialog, denne gangen for å se nærmere på konsekvensene av pandemien.

Den første dialogrunden i juni ga oss gode innspill til og diskusjoner om hva vi bør undersøke gjennom dette prosjektet. Slik har dere bidratt til å identifisere temaer som blir viktige i vår kommende rapport.

Temaene som vil bli tatt opp under møtet er:

- Kriseordningene
- Tilbud og tilgjengelighet
- Produksjon og formidling
- Kompetanseflukt
- Deltakelse i kulturlivet
- Internasjonale forhold

Vi ber om at alle som ønsker å delta i dialogen, melder seg på kontaktlisten og svarer på spørreskjemaet på forhånd, innen 13. september 2021.

Svar på spørreskjema her

Meld deg på kontaktlisten her