Hopp til innhold

Åpent webinar om ordning for komposisjon og produksjon av musikk

Tilskuddsordningen for bestillingsverk og produksjon av musikk har fått nytt navn og reviderte retningslinjer. Tirsdag 11. mai inviterer musikkutvalget for ordningen søkere, aktører og organisasjoner til et åpent webinar med informasjon om retningslinjene og dialog om ordningens treffsikkerhet.

11. mai 2021 kl. 14:00 - 15:30

Legg arrangementet i min kalender

Webinar

Musikkutvalget for komposisjon, produksjon og andre musikktiltak

Det nye navnet for ordningen er tilskuddsordningen for komposisjon og produksjon av musikk. Den lyses ut mandag 3. mai, med søknadsfrist 2. juni kl. 13.00.

Les mer om og søk tilskuddsordning for komposisjon og produksjon av musikk.

Åpent informasjons- og dialogwebinar

På et webinar 11. mai presenterer det nye musikkutvalget de reviderte retningslinjene og inviterer til dialog om ordningens treffsikkerhet. Webinaret er åpent for alle søkere, aktører og organisasjoner i musikkfeltet.

Meld deg på det åpne webinaret 11. mai kl. 14.00-15.30 her

Reviderte retningslinjer

I de reviderte retningslinjene tydeliggjør Kulturrådet at det kan søkes tilskudd til alle former for komposisjon og skapende produksjon av musikk. Retningslinjene stiller også tydeligere krav til kunstnerisk prosjektbeskrivelse og budsjettering av arbeid og kostnader i søknadene. 

Videre legger Kulturrådet vekt på at det skal gis en god formidlingsplan for produksjonen, og at både produksjon og formidling har profesjonell kvalitet, enten det er på konsertarenaer eller i tilgjengelige kanaler, medier og plattformer. Slike prioriteringer skal bidra til at musikken når ut til flere og får økt betydning i offentligheten, kulturen og samfunnet.

Webinaret er det siste av fire dialogmøter Kulturrådet har arrangert fra 2018 i Trondheim, Bergen og Oslo for å møte kunstnere og aktører til dialog om ordningen og hvordan den kan møte dagens behov og praksiser. Musikkutvalget er glad for å presentere retningslinjene og ser fram til samtale. 

Program for webinaret 11. mai kl. 14.00-15.30

14.00–14.10 Velkommen og introduksjon til møtet. v/Tanja Orning, leder av utvalget

14.10–14.30 Hvorfor er ordningen endret, og hva er formålene? v/utvalgsmedlemmene Matias Tellez, Erik Dæhlin, Nasra Ali Omar og Tuva Syvertsen (innlegg à fem minutter) 

14.30–14.45 Større mangfold i musikkfeltet – om utvalgets arbeid med produksjonsstøtte til komposisjon og bredden i skapende musikkpraksis. v/Tanja Orning og Jon Balke

14.45–15.00 
Hva er nytt i retningslinjene? – v/Rannveig Sjøvaag
Om sammenhengen mellom tilskuddsordningene for musikk i Norsk kulturfond v/Preben von der Lippe

15:00–15.25 Panelsamtale med åpning for spørsmål fra salen
Vi spør: Vil endringene i ordningen imøtekomme dagens ulike behov for støtte til ny komposisjon og produksjon av musikk? Fire kunstnere er invitert til å holde korte innlegg og delta i en samtale i panelet.

Ordstyrer: Tanja Orning
Panel: (annonseres senere) 

15.25 Oppsummering og avslutning.