Hopp til innhold
Arendalsuka 2019

Kan kunst og kultur spille en rolle i kampen for demokratiet?

Kan kultur spille en rolle som motstand mot de antidemokratiske kreftene vi ser i Europa i dag? Velkommen til Kulturrådets debattmøte under Arendalsuka.

En forestilling som ble til gjennom norsk-tsjekkisk samarbeid, ved hjelp av EØS-midlene. Foto: Vojtěch Brtnický

En forestilling som ble til gjennom norsk-tsjekkisk samarbeid, ved hjelp av EØS-midlene. Foto: Vojtěch Brtnický

15. august 2019 kl. 14:00 - 16:00

Legg arrangementet i min kalender

Bankgården, Arendal

Kulturrådet

Strømmes

Når noen land går inn for å styre eller sensurere kulturen ved ikke å støtte kritiske kulturuttrykk skaper dette etiske dilemmaer, også for oss som samarbeidspartnere. Hvordan skal vi håndtere dette, for eksempel gjennom EØS-midlene som går til kultursamarbeid?

Kultur kan skape kontakt og være brobygger, men spenner vi bein for den frie kunsten hvis vi bruker den til å oppnå politiske mål? Eller kan kunsten være mål og middel på samme tid?

I panelet:

Kristin Danielsen, direktør, Kulturrådet

Audun Halvorsen, statssekretær, Utenriksdepartementet

Simen Ekern, journalist og forfatter

Igor Devold, filmregissør 

Velkommen til Kulturrådets debattmøte på Arendalsuka.