Hopp til innhold

Møte i faglig utvalg for visuell kunst

Utvalget behandler søknader til Norsk kulturfond om støtte fra ordningene for visuell kunst.

18. - 20. november 2019

Legg arrangementet i min kalender

Mølleparken 2, Oslo

Kulturrådet

Utvalget behandler søknader til Norsk kulturfond for støtteordningene innen visuell kunst. Utvalgsmøtene holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.

Støtteordninger:

Les mer om Kulturrådets arbeid med visuell kunst