Hopp til innhold

Innspillsmøte om gjenåpning av kultursektoren

Kultur- og likestillingsministeren ønsker dialog med kultursektoren om hvordan kultursektoren kan gjenåpnes etter koronapandemien. Kulturrådet og NFI inviterer derfor hele kultursektoren til åpent digitalt innspillmøte om sektorens vei videre og ut av krisen, 28. januar kl 11.30.

Christianssand Ensemble Foto: May Elin Aunli

Christianssand Ensemble Foto: May Elin Aunli

28. januar 2021 kl. 11:30 - 13:00

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt møte

Kulturrådet og Norsk filminstitutt

Strømmes

Meld deg på for å følge innspillsmøtet

Det er fortsatt betydelige begrensninger med hensyn til hvor store publikumsgrupper som kan samles, og hvilke arrangementer som kan gjennomføres. Kultursektoren rammes hardt og etterlyser en større grad av forutsigbarhet som det er krevende å gi, siden smittesituasjonen er uforutsigbar.

Når smittesituasjonen tillater det, skal kulturlivet gjenåpnes. På innspillsmøtet vil kultur- og likestillingsministeren lytte til forslag fra kultursektoren om hvordan denne gjenåpningen kan skje. Statsråden vil være til stede på hele møtet, og møtet vil også bli strømmet og tilgjengeliggjort for alle.

Meld deg på for følge innspillsmøtet, så får du lenken til møtet tilsendt i forkant av møtestart. På grunn av begrenset tid vil det kun være et fåtall inviterte aktører som vil få taletid på møtet, men det vil bli mulig å sende skriftlige innspill på e-post til haakon.bekeng-flemmen@kulturradet.no i etterkant. Fristen for skriftlige innspill er mandag 01.02.21 kl. 10:00. Merk e-posten med «Innspill, gjenåpning».