Hopp til innhold

Møte i faglig utvalg for tverrgående ordninger

Behandler søknader til ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur og aspirantordningen.

8. - 9. september 2021

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Utvalgsmøtene holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.