Hopp til innhold

Søknadsfrist for utviklingsprogram for kulturinstitusjoner

Søknadsfrist for utviklingsprogrammet for kulturinstitusjoner er 2. mars 2021 kl. 13:00.

2. mars 2021 kl. 13:00

Legg arrangementet i min kalender

Utviklingsprogrammet retter seg mot etablerte kulturinstitusjoner som ønsker å utvikle nye verktøy, metoder og modeller med vekt på det digitale markedet, for markedsføring, effektivisering av inntektsmodeller og tilrettelegging av informasjon til publikum.

Programmet skal bidra til å styrke verdikjedene i kulturøkonomien for å nå et større marked og et bredere publikum, og stimulerer til økt egeninntjening.

Utviklingsprogrammet har erfaringsutveksling mellom institusjonene som et definert mål. Institusjoner som mottar tilskudd blir en del av et nettverk hvor erfaringer skal deles underveis og etter prosjektperioden. 

Gå til tilskuddsordningen

Kontaktpersoner og support

Ta kontakt med saksbehandler for støtteordningen du skal søke dersom du har faglige spørsmål om søknaden. Dersom du har spørsmål vedrørende det elektroniske søknadssystemet og innsending av søknaden din, kan du sende en e-post til support@kulturradet.no eller kontakte oss på telefon. Se brukerstøtte for mer kontaktinformasjon.

Søknadsskjema i Altinn

Kulturrådet har gått over til søknadsskjemaer i Altinn. Det betyr at du må ha elektronisk ID. Vi oppfordrer deg til å beregne god tid.

Her kan du lese mer om pålogging og tilganger i Altinn