Hopp til innhold

Søknadsfrist for driftstilskudd til nasjonale minoriteter

Frist for å søke driftstilskudd til organisasjoner for nasjonale minoriteter er 3. desember 2019.

3. desember 2019 kl. 13:00

Legg arrangementet i min kalender

Søk her

Tilskuddene skal gå til å styrke nasjonale minoriteters kultur, språk og egenorganisering. Et av målene med tilskuddsordningen er at nasjonale minoriteters egne organisasjoner kan fremme sine interesser overfor ulike myndigheter.

Frivillige organisasjoner som i hovedsak har sitt medlemsgrunnlag i en nasjonal minoritet kan søke. Organisasjonene må ha som formål å fremme interessene og ivareta rettighetene til en av de nasjonale minoritetene, og å bevare og utvikle den nasjonale minoritetens kultur, identitet, språk, tradisjon og/eller kulturarv.

Nasjonale minoriteter er følgende grupper med langvarig tilknytning til Norge: Jøder, rom, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere og skogfinner

Kontaktpersoner og support

Ta kontakt med saksbehandler for støtteordningen dersom du har faglige spørsmål om søknaden. Dersom du har spørsmål vedrørende det elektroniske søknadssystemet og innsending av søknaden din, kan du sende en e-post til support@kulturradet.no eller kontakte oss på telefon. Se brukerstøtte for mer kontaktinformasjon.