Hopp til innhold

Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen

Her finner du informasjon og tiltak fra Kulturrådet knyttet til koronaviruset.

Midlertidig kunstnerstipend-ordning

Nå kan du søke Kulturrådet om midlertidig kunstnerstipend

Søknadsfristen er 5. august.

Kompensasjonsordning for kulturarrangementer

Kulturdepartementet meldte 26. juni at kompensasjonsordningen for arrangører nå inkluderer underleverandører i kultursektoren. Disse skal kunne søke kompensasjon for tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse, helt eller delvis stenging, eller avlysning av arrangementer i kultursektoren fra 1. mai til 1. september. 

Les pressemeldingen fra Kulturdepartementet.

Vi venter at nye søknadsfrister og retningslinjer for kompensasjonsordningen vil være på plass i løpet av juli. Når detaljene i ordningen er klar, blir søknadsskjemaet tilgjengelig på denne siden.

Ekstraordinær utlysning i forbindelse med koronakrisen

Før påske etablerte Kulturrådet en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter under korona-pandemien, med søknadsfrist 5. mai.

Her kan du se hvem som fikk støtte fra den ekstraordinære tilskuddsordningen.

Avlyste, utsatte eller endrede prosjekter som følge av koronakrisen

Tilskuddsmottakere som må avlyse, utsette eller endre tiltak grunnet koronasituasjonen vil ikke miste tilskuddet.

Kulturrådet oppfordrer tilskuddsmottakerne til å vurdere alternative måter å gjennomføre arrangementene på dersom det er mulig.

Våre øvrige tilskuddsordninger

Søknadsbehandling og utbetaling av tilskudd går som normalt i Kulturrådet.

Har du spørsmål om søknaden din, kontakt saksbehandler på ordningen du søkte.

Har du behov for teknisk hjelp, kontakt brukerstøtte. ​

De internasjonale programmene

De internasjonale programmene hvor Kulturrådet er norsk kontaktpunkt påvirkes av korona-situasjonen og enkelte frister er blitt utsatt.

Se oppdatert informasjon om EØS-midlene.

Se oppdatert informasjon om Kreativt Europa.

Annen informasjon

Her finner du samlet og oppdatert informasjon om myndighetenes og andre aktørers tiltak som påvirker sektoren.​

Information in English