Hopp til innhold

Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen

Stimuleringsordning for kultursektoren

Åpningen av søknadsskjemaet for stimuleringsordningen våren 2021 utsettes med noen dager. Vi avventer nærmere beskjed fra Kulturdepartementet, og kommer tilbake med mer informasjon så snart vi kan.

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om stimuleringsordningen.

Her finner du siste vedtak fra stimuleringsordningen

Rapporteringsfristen for stimuleringsmidler ffor oktober til desember var 31. januar kl. 13:00.

Se spørsmål og svar om rapportering for stimuleringsordningen

 

Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren

Utsatt frist for kompensasjonsordingen oktober-desember

Kulturdepartementet har bedt Kulturrådet endre tolkningen av forskriften for kompensasjonsordningen oktober-desember. Endringen vil i mange tilfeller føre til at underleverandører får høyere kompensasjon.

For å sikre at alle søkere får med seg endringen, har vi utsatt søknadsfristen med én uke, til 8. mars. Vi kommer snarlig med mer informasjon til søkerne om hva endringen betyr. Dette vil ikke føre til at søkerne må søke på nytt, men det vil innebære at utregningene som kommer underveis i utfyllingen av søknadsskjemaet kan være feil for noen. En korrekt utregning vil bli sendt søkerne på e-post i etterkant.

Les pressemelding fra Kulturdepartementet her.

Arrangementer for oktober-desember

Ordningen gjelder alle arrangementer som skulle vært holdt i oktober til desember 2020 og er avlyst som følge av offentlige pålegg, inkludert lokale pålegg. Delvis avlyste arrangementer vil ikke få kompensasjon i denne runden. Kompensasjonsordningen trappes ned til 70 % kompensasjon fra oktober og 50 % fra november. Det vil være et tak på en kompensasjon på 3,5 millioner kroner per søker.

Søk kompensasjon for arrangementer oktober–desember

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om kompensasjonsordningen

Arrangementer for september

Søknadsfristen for arrangementer i september var 15. januar kl. 13:00.

Se siste vedtak for kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordning for perioden 1. mai til 31. august

1100 søknader til kompensasjonsordninga er nå ferdigbehandla.

For en del søknader på over en million, gjenstår det fortsatt revisjon før de kan utbetales.

 

Avlyste, utsatte eller endrede prosjekter som følge av koronakrisen

Kulturrådet gjør hele tiden løpende vurderinger av den usikre situasjonen kunstnere og kulturaktører befinner seg i. I lys av at nedstengingen av kulturlivet ser ut til å vedvare, utsettes de varslede endringene av retningslinjene for tilskudd gitt til søknadsfrister etter 2. desember. Tilskuddsmottakere kan fortsatt tilpasse prosjekter til nye forutsetninger, inkludert nødvendige avlysninger.

Se spørsmål og svar om hva du som har mottatt tilskudd fra Kulturrådet skal gjøre

 

Våre øvrige tilskuddsordninger

Søknadsbehandling og utbetaling av tilskudd går som normalt i Kulturrådet.

Har du spørsmål om søknaden din, kontakt saksbehandler på ordningen du søkte.

Har du behov for teknisk hjelp, kontakt brukerstøtte. ​

De internasjonale programmene

De internasjonale programmene hvor Kulturrådet er norsk kontaktpunkt påvirkes av korona-situasjonen og enkelte frister er blitt utsatt.

Se oppdatert informasjon om EØS-midlene.

Se oppdatert informasjon om Kreativt Europa.

 

Information in English