Hopp til innhold

Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen

Her finner du informasjon og tiltak fra Kulturrådet knyttet til koronaviruset.

Kulturrådet er i tett dialog med kultursektoren, og følger situasjonen nøye fra dag til dag.

Kulturrådet har fått i oppgave å forvalte Kulturdepartementets nye kompensasjonsordning på 300 millioner kroner som målrettes mot kultursektoren. Kulturdepartementet utarbeider nå en forskrift. Når den foreligger, vil Kulturrådet jobbe med å få detaljene i ordningen på plass så raskt som mulig.

Kulturrådet etablerer egen ordning for kunst- og kulturprosjekter som tilpasses korona-pandemien. Formell utlysning, retningslinjer og søknadsskjema vil bli avklart i rådsmøtet uke 14 og blir tilgjengelige på Kulturrådets nettsider så snart som mulig. Ordningen ventes å få første søknadsfrist tidlig i mai, og en siste frist rundt sommeren. 

Tiltakene mot koronaviruset får konsekvenser for flere måneder frem i tid. Kulturrådet kommer ikke til å kreve tilbake midler som allerede er brukt til å planlegge arrangementer som nå blir avlyst som følge av koronaviruset. Dette inkluderer allerede utbetalte honorarer eller honorering for oppgaver som er utført. Kulturrådet vil snarlig komme med nye retningslinjer når det gjelder utbetaling av honorarer til deltakere som skulle deltatt eller opptrådd på avlyste arrangementer.

Søknadsbehandling og utbetaling av tilskudd går som normalt i Kulturrådet. Har du spørsmål om søknaden din kan du kontakte saksbehandler på ordningen du søkte. Har du behov for teknisk hjelp, kontakt brukerstøtte. ​

De internasjonale programmene hvor Kulturrådet er norsk kontaktpunkt påvirkes av korona-situasjonen og enkelte frister er blitt utsatt. Se oppdatert informasjon om EØS-midlene og Kreativt Europa.

Her finner du samlet og oppdatert informasjon om myndighetenes og andre aktørers tiltak som påvirker sektoren.​

Information in English