Hopp til innhold

Litteratur og tidsskrift

Kulturrådet skal bidra til god litteraturformidling, nå nye lesergrupper og sikre et bredt tilbud av nye bøker, tidsskrift og tegneserier.

Kulturrådets støtteordninger til litteraturformål skal sikre et bredt tilbud av nye bøker innenfor en rekke sjangre, samt tidsskrift og månedsaviser, og stimulere til god formidling av norsk litteratur. Gjennom stipender fra Statens kunstnerstipend og tilskudd fra Norsk kulturfond gir Kulturrådet utstrakt støtte til ulike deler av de litterære institusjonene i Norge.

Søk støtte

Se hva som har fått støtte