Hopp til innhold

Mangfold

Kulturrådet jobber aktivt for å fremme mangfold i kunst- og kulturlivet gjennom ulike ordninger og fagfelt. På denne siden får du en oversikt over ressurser, tilskuddsordninger, og kunnskap knyttet til mangfold.

Kulturrådet arbeider for et mer tilgjengelig, representativt og relevant kunst- og kulturliv, og retten til å utrykke seg selv gjennom kunst- og kulturuttrykk. Dette skjer blant annet gjennom Kulturrådets tilskudd til kunst- og kulturprosjekter, tiltak og innsats på ulike fagområder, utviklingsprosjekter, kunnskapsproduksjon og formidling. I 2020 fikk Kulturrådet i oppdrag som nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren. Hele Kulturrådet eier oppdraget og tiltakene skal merkes i alt vi gjør.

Les mer om Kulturrådets arbeid med mangfold og som koordinator