Hopp til innhold

Musikk

Kulturrådet skal stimulere til at et størst mulig publikum over hele landet har tilgang til musikk av høy kunstnerisk kvalitet og innen alle sjangre.

Kulturrådet skal støtte skapende og utøvende musikkvirksomhet av høy kvalitet, og ta vare på den musikkhistoriske kulturarven. Gjennom stipender fra Statens kunstnerstipend og tilskudd fra Norsk kulturfond og Fond for lyd og bilde gir Kulturrådet utstrakt støtte til ulike deler av det profesjonelle musikklivet i Norge.