Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Forsknings- og utviklingsutvalget

Bevilger midler til forskningssatsinger og gir råd om Kulturrådets forsknings- og evalueringsvirksomhet.

Publisert 20.10.2012
Sist endret 18.02.2020

FoU-utvalget har i oppdrag å bistå med å styrke Norsk kulturråds kunnskapsgrunnlag. I dette ligger å være rådgiver i forskningsfaglige spørsmål, foreslå fordeling av midlene i FoU-avsetningen i Norsk kulturfond, sikre rammene rundt Kulturrådets forsknings- og evalueringsprosjekter, samt være redaktør for Kulturrådets bokserie. Utvalget behandler eksterne søknader om forskningsmidler tilknyttet særskilte forskningsprogrammer.

Rådet oppnevner fem medlemmer til utvalget, Norges forskningsråd oppnevner ett medlem. Forskningsrådets administrasjon møter med observatør i utvalgsmøtene.

Leder

Jorunn Veiteberg (leder) (f. 1955), rådsmedlem. Danmark. Kunsthistoriker, PhD fra Universitetet i Bergen.

Medlemmer

Knut Ove Eliassen (f. 1959) Trøndelag. Professor i litteraturvitenskap, Institutt for språk og litteratur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Eivind Røssaak (f. 1964) Oslo. PhD i mediefag fra Universitetet i Oslo. Førsteamanuensis i Forskningsavdelingen ved Nasjonalbiblioteket.

Hanne Hammer Stien (f. 1977) Troms og Finnmark. Kunsthistoriker, Ph.d. Førsteamanuensis ved Kunstakademiet og prodekan for utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag. Hun er også skribent og kurator.

Arild Danielsen (f. 1957). Viken. Kultursosiolog. Professor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap. 

Trine Bille (f. 1964), Danmark. Professor i kulturøkonomi ved Copenhagen Business School. Oppnevnt av Norges forskningsråd.