Hopp til innhold

Presserom

Pressekontakter, pressebilder, pressemeldinger mm.

Gjennom støtte til profesjonelle kunstnere, arrangører, utgivere og ulike kulturvirksomheter bidrar Kulturrådet til at kunst og kultur skapes, dokumenteres, bevares og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Målet er at Norge skal ha et levende og mangfoldig kunst- og kulturliv.

Kulturrådet har flere ulike forvaltningsoppgaver knyttet til virksomheten. Vi er er ca. 120 ansatte i fagadministrasjonen som er sekretariat for Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. I tillegg har Kulturrådet ansvar for en rekke utviklings- og forvaltningsoppgaver i og for museumssektoren, og er også kontaktpunkt for EUs kulturprogram og partner i EØS kulturutvekslingsprogram.

Pressemeldinger fra Kulturrådet gjennom NTB

Fakta om Kulturrådet