Hopp til innhold

Statens kunstnarstipend

Stipendordninga skal leggje til rette for at enkeltkunstnarar, gjennom å motta direkte tilskot frå staten, skal kunne bidra til eit mangfaldig og nyskapande kunstliv. Ved tildeling skal det leggjast vekt på kunstnarisk kvalitet og aktivitet.

Søk kunstnarstipend - informasjon om stipendordningane

Sjå kven som har fått stipend

Send inn rapport på mottatt stipend

Orientering til stipendmottakere 26.09.2018: Pensjonsrettigheter for stipendmottakere ble rapportert feil fra 2015 til 2018 for en rekke stipendmottakere. Stipendet ble rapportert som Overskudd godtgjørelse og ikke Lønn mv. Denne feilen er nå rettet. Vår leverandør av lønnstjenester arbeider nå med innberetningen av stipend som ble utbetalt før 2015. Eventuelle feil som avdekkes vil bli korrigert. Du trenger ikke foreta deg noe i forbindelse med dette.