Hopp til innhold

Statens kunstnarstipend

Stipendordninga skal leggje til rette for at enkeltkunstnarar, gjennom å motta direkte tilskot frå staten, skal kunne bidra til eit mangfaldig og nyskapande kunstliv. Ved tildeling skal det leggjast vekt på kunstnarisk kvalitet og aktivitet.

Søk kunstnarstipend - informasjon om stipendordningane

Sjå kven som har fått stipend

Send inn rapport på mottatt stipend

Nytt årsbeløp for stipend: Fra om med 1. januar 2019 er det nytt årsbeløp for stipendene med fast månedlig utbetaling. Det nye årsbeløpet er på kroner 268 222. Økningen blir iverksatt fra og med utbetalingen i februar der det også vil bli etterbetalt differansen fra januar. Stipendtypene det gjelder er arbeidsstipendene og stipend for etablerte kunstnere og seniorkunstnere. Det nye årsbeløpet gjelder også for garantiinntekten med unntak av de som har redusert årsbeløp på bakgrunn av egeninntekt som overstiger fribeløpet.