Hopp til innhold
Ansatt

Birgitte Solbu

Tverrfaglig koordinator

Birgitte Solbu (Tverrfaglig koordinator)

birgitte.solbu@kulturradet.no

455 07 389

Oslo

Produksjon

Norsk kulturfondAnsvar for tverrfaglige eller tverrgående koordinering av arbeid med:

  • budsjettsøknad for Kulturfondet
  • andre overordnede saker til rådet

Følge opp andre saker til rådet eller i avdelingen ved behov og på oppdrag fra/i samråd med rådssekretær.

Koordinator for tilskuddsordningen for driftsstøtte.

Foto: Ilja C. Hendel

Birgitte Solbu

Tverrfaglig koordinator