Hopp til innhold
Rapport

Kartlegging av ordninger for internasjonalisering av norsk kunst og kultur

Samfunnsøkonomisk Analyse har utført kartleggingen på oppdrag fra Kulturrådet.

$imageText.getData()

Rapporten inneholder en kartlegging av statlig finansierte ordninger der hovedformålet er internasjonalt samarbeid, markedsføring og tilgjengeliggjøring av norsk kunst og kultur i utlandet, samt markedsføring og tilgjengeliggjøring av internasjonal kunst og kultur i Norge. 

Rapporten ble først publisert 6. mai 2020. Revidert utgave med noen mindre rettelser er publisert 27. mai 2020.

Om publikasjonen

Kartlegging av ordninger for internasjonalisering av norsk kunst og kultur

Samfunnsøkonomisk Analyse AS

Marte Marie Frisell og Maja Toften
2020
978-82-8395-079-3